Φιλτράρισμα κατά

Απιονιστές

Ο απιονισμός του νερού είναι συνήθης διεργασία για την περίπτωση που είναι απαραίτητη η χρήση νερού χωρίς άλατα. Στις περισσότερες περιπτώσεις η αλκαλικότητα και τα ολικά διαλυτά στερεά του νερού μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στον εξοπλισμό. Στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητη η απομάκρυνση των διαλυμένων αλάτων.

 

Τα άλατα του νερού μπορεί να απομακρυνθούν με την βοήθεια ιονανταλλακτικών ρητινών. Το παραγόμενο νερό από αυτή την διεργασία λέγεται "απιονισμένο".

 

 

Διαθέτουμε πλήρες πρόγραμμα απιονιστών με ιονανταλλακτικές ρητίνες. Κάθε εγκατάσταση  απιονιστή αποτελείται από δύο στήλες. Η πρώτη στήλη περιέχει κατιονική ρητίνη και η δεύτερη στήλη, που ακολουθεί, περιέχει ανιονική ρητίνη. Όταν συμπληρωθεί ο κύκλος λειτουργίας και κορεσθούν οι ρητίνες, ξεκινά αυτόματα η διαδικασία της αναγέννησης. Η κατιονική ρητίνη αναγεννάται με διάλυμα υδροχλωρικού οξέος και η ανιονική ρητίνη αναγεννάται με διάλυμα καυστικού νατρίου.

 

Η λειτουργία της εγκατάστασης είναι αυτόματη ή ημι-αυτόματη με χειροκίνητη έναρξη της διαδικασίας αναγέννησης.

Απιονιστές

Λυπούμαστε για την ταλαιπωρία.

Ψάξτε ξανά αυτό που θέλετε να βρείτε